Nierefundowana przez NFZ terapia protonowa nowotorów zlokalizowanych poza narządem wzroku


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) podpisał Umowę na rok 2020 na nierefundowaną przez NFZ terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u dorosłych pacjentów. Operatorem medycznym w zakresie usług komercyjnych jest Radomskie Centrum Onkologii.

Szczegółowe informacje na temat nierefundowanej terapii znajdują się pod adresem:

https://onkologiaradom.pl/o-nas/nasza-oferta/protonoterapia/