Dział IT


Dział IT zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice oraz obsługą informatyczną pracowników Centrum.

Kierownik Działu:
mgr inż. Artur Krempa Artur.Krempa@ifj.edu.pl +48 12 399 6226
Pracownicy:
mgr inż. Robert Kos Robert.Kos@ifj.edu.pl +48 12 399 6124
mgr inż. Aleksander Krempa Aleksander.Krempa@ifj.edu.pl +48 12 399 6124
mgr Piotr Pająk Piotr.Pajak@ifj.edu.pl +48 12 399 6124