Aktualności


Terapia protonowa będzie kontynuowana

W dniu 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na rok 2017, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej...

Zakończenie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry

W dniu 27 grudnia 2016 roku pomyślenie zakończono w CCB IFJ PAN napromienianie pierwszego w Polsce pacjenta poddanego radioterapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

Rozpoczęcie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry

3 listopada 2016 r. w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN rozpoczęto napromienianie pierwszego pacjenta w ramach procedury terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Jest to efekt współpracy...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii

W dniu 30 września 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk...

Archiwum Aktualności