Aktualności


17 Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

W dniach 30.09-02.10.2022 odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej organizowany, przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM) im. Cezarego Pawłowskiego we współpracy z najlepszymi krajowymi ośrodkami klinicznymi i...

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na rok 2022 w sprawie terapii protonowej

W dniu 27 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na rok 2022, pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego...

Wyniki kontroli NIK dotyczące dostępności terapii protonowej i wykorzystania cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 9 kwietnia br. informacje o wynikach kontroli pt. Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie. Wyniki wraz z wystąpieniami pokontrolnymi...

10 lat temu zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej

10 lat temu - 18 lutego 2011 roku - w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej. Lekarze z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii...

Archiwum Aktualności