Aktualności


10 lat temu zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej

10 lat temu - 18 lutego 2011 roku - w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej. Lekarze z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii...

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na rok 2021 w sprawie terapii protonowej

W dniu 30 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na rok 2021, pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2020 w sprawie terapii protonowej

W dniu 31 grudnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w...

Powołano Zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano 12 listopada zarządzenie szefa resortu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce. „Zadaniem Zespołu jest opracowanie...

Archiwum Aktualności