Aktualności


Nierefundowana przez NFZ terapia protonowa nowotorów zlokalizowanych poza narządem wzroku

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) podpisał Umowę na rok 2020 na nierefundowaną przez NFZ terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u dorosłych...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2020 w sprawie terapii protonowej

W dniu 31 grudnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w...

Powołano Zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano 12 listopada zarządzenie szefa resortu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce. „Zadaniem Zespołu jest opracowanie...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2019 w sprawie terapii protonowej pacjentów dorosłych

W dniu 06.12.2018 r. została podpisana umowa na rok 2019, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk...

Archiwum Aktualności