Aktualności


„Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN – historia i przebieg leczenia"

Zapraszamy do obejrzenia filmu popularnonaukowego pt: „Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN  – historia i przebieg leczenia" Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej...

Umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN podpisał umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w sprawie prowadzenia terapii protonowej nowotworów narządu wzroku....

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Krakowie na rok 2024 w sprawie terapii protonowej

W dniu 14 grudnia 2023 r. została podpisana umowa na rok 2024, przedłużająca współpracę pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej...

Podsumowanie spotkania "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13.01.2023 r.

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu...

Archiwum Aktualności