News


W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu...

17th Congress of the Polish Society of Medical Physics

On 30.09-02.10.2022 The Congress of the Polish Society of Medical Physics organized by the Polish Society of Medical Physics (PTFM) in cooperation with the best national clinical and scientific centers will be held. This year it will be held...

Agreement with National Research Institute of Oncology for 2022 on proton therapy of adult patients was signed

On 27 December 2021 the Agreement on proton therapy of cancer sites at all body locations for 2022 (concerning adult patients) was signed between the Maria Skłodowska - Curie National Research Institute of Oncology, Krakow Branch and the Institute...

10 years ago first proton radiotherapy in Poland has been accomplished

10 years ago – on the 18th of February 2011 – the very first proton radiotherapy in Poland has been accomplished at the Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). Radiotherapy of the group...

News archive