Pomieszczenie gantry 2 - widok 1.

Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku jest realizowana w pomieszczeniach gantry, czyli pokojach terapeutycznych z obrotową głowicą skanującą. Napromienianie wykonywane jest techniką PBS (pencil beam scanning), co oznacza, że dawka dostarczana jest przez wąską wiązkę protonów - punkt po punkcie - na całym obszarze docelowym. Wiązka protonowa odchylana jest w płaszczyźnie XY przez układ magnesów.