Pomieszczenie tomografu komputerowego.

Po ułożeniu pacjenta w pozycji terapeutycznej, dla każdego pacjenta wykonywana jest tomografia komputerowa z wykorzystaniem tomografu komputerowego (Siemens Somatom Definition AS). Obrazy TK są następnie przesyłane do lekarzy w celu wyznaczenia objętości docelowej oraz do fizyków w celu zaplanowania leczenia.