Stanowisko do napromieniania nowotworów gałki ocznej - widok 2.

Proces leczenia na stanowisku do napromieniania gałki ocznej przebiega podobnie jak w przypadku terapii na stanowisku gantry. Stosowane tutaj indywidualne elementy unieruchamiające głowę to gryzak i maska termoplastyczna. Maskę, po rozgrzaniu w kąpieli wodnej, delikatnie przykłada się do twarzy i formuje ręcznie, aby jak najlepiej oddać kształt twarzy. Następnie wykonuje się tzw. symulację czyli serię zdjęć RTG w pozycji terapeutycznej. Pacjent proszony jest wówczas o skupienie wzroku na wskazanym przez technika światełku.

Ponieważ nowotwór jest niewidoczny na zdjęciach rentgenowskich, informacje na temat jego lokalizacji a także wymiarów gałki ocznej uzyskuje się na podstawie znaczników tantalowych naszytych wcześniej podczas operacji w klinice. Informacje te, wraz z wykonanymi zdjęciami rentgenowskimi, posłużą do stworzenia wirtualnego modelu gałki ocznej z precyzyjnie zrekonstruowanym nowotworem.

Pacjent jest unieruchomiony w fotelu terapeutycznym, tak jak podczas właściwego napromieniania, a następnie proszony o skupienie wzroku na punkcie świetlnym. Ustawienie Pacjenta koryguje  się tak długo, aż pozycje znaczników na zdjęciach RTG i ich pozycje w planie będą zgodne. Kiedy lekarz specjalista radioterapii onkologicznej upewni się, że sesja jest przygotowana prawidłowo, personel opuszcza pomieszczenie terapeutyczne i rozpoczyna się właściwe napromienianie. Trwa ono od około 40 do 80 sekund, zaś cała procedura w większości przypadków trwa kilkadziesiąt minut.